Добредојдовте на нашата нова веб страна - ние сме тие што се грижат за вашиот бизнис…

Услуги

Финансово работење

Нашата цел е Вие да се фокусирате на Вашиот бизнис и на оставурање профит, а ние да бидеме Вашиот бизнис сервис...

Материјално работење

Изработка на приемни листи во трговија, изработка на девизни приемници и калкулации...

Девизно работење

ЏО-КО-КО Книговодственото биро Ви стои на располагање за вршење на сите банкарски услуги вклучително и девизно плаќање.

Пресметка на придонеси од плата

Изработка на плата и брза електронска комуникација со Управата за Јавни приходи...

Изработка на годишни сметки

Пресметка на сите видови данок

Пресметка на сите видови извештаи

Пријава и одјава на вработени

Регистрација на трговско друштво

Сите останати сметководствени услуги

Следете не на социјалните мрежи!